I soci


Soci Collaboratori:

Marina Presti, Bernardo Di Chiara, Fausto Argnani, Aaron Maines, Irene Starace, Saki Shimokawa, Itaru Ito, Keiko Maruyama, Sumiko Furukawa, Sanae Yokota, Motoko Nakajima, Noriko Fukuda, Sawako Kato, Sara Cherchi, Noriko Ishibashi, Anna Specchio, Giulia Cavicchioli

Soci Sostenitori 2016:

Alberto Moro, Gianfranco Maraniello, Giuseppe Maraniello, Marina Presti, Setsuko Watanabe, Yokota Sanae

Soci Ordinali 2016:

Tine Fehr, Noriko Amamiya, Roberto Quadrio, Catherine Robert, Saiko Hoshino, Sayaka Hoshino, Sayaka Yokozawa, Alberto Loche, Silvia Oppo, Antonio Seu, Aron Murgia, Enzo Loche, Franco Mura, Gian Pietro Pippa, Corrado Baire, Roberto Mascia,Linda Saba, Roberto Mocc, Ivan Serra, Paolo Pinna,M aria Silvana Pavan, Simona Uberto, Simona Garavelli,Moe Yoshida, Rino Utagawa, Vincenzo D’Antoni, Ferdinando Dani, Luigi Meneghello, Giulia Galbiati, Giulia Cavicchioli, Alice Madau, Mattia Pellizzari, Martina Scquizzato, Maria Cristina Carbone, Marta Frison, Amedeo Bologna, Matteo Bettin, Andrea Vella, Tomoka Nakamura